Federated Service Connectivity (FSC)

De basis van de standaard is de Core specificatie. Core bevat alle onderdelen van de standaard die het leggen en gebruiken van een Peer-to-peer koppeling nodig heeft. Daar bovenop komen extensies. Deze extensies breiden de Core specificatie uit met additionele functionaliteit.

De standaard en extensie(s)

1. Core

2. Logging

Test suite

Als je een eigen implementatie van FSC hebt gebouwd kunnen de onderstaande tests gebruikt worden om te controleren of de implementatie voldoet aan de FSC standaard

NL Profiel

Als je een implementatie maakt van FSC voor gebruik binnen de Nederlandse overheid, dan moet je voldoen aan het NL profiel. Hierin staan een aantal extra voorwaarden waaraan je implementatie moet voldoen.

Documentatie referentie implementatie

De code van de referentieimplementatie is te vinden op GitLab. Meer info over de mogelijke strategie voor de implementatie, de software in productie brengen etc. zijn te vinden op onze website met technische documentatie.

Mee helpen?

Feedback op en vragen over de standaard is meer dan welkom via GitLab, mail, in het NLX channel in de Common Ground Slack of tijdens het nieuwe inloopuur.

Op dit moment denken we aan een Policy extensie (waarmee het mogelijk wordt meer restricties te leggen op het gebruik van een koppeling) en een Control extensie (waar o.a. logging onderdeel van is). Een Group zal gezamenlijk besluiten welke extensies bovenop Core gebruikt worden. Samen vormt dit het profiel van de Group.

Onze architectuurkeuzes, verduidelijkingen en verwerkte feedback zijn gedocumenteerd volgens het ADR-formaat van Michael Nygard. Deze zijn terug te vinden in de ADR repository op GitLab.

Inloopuur

Het inloopuur is voor iedereen die feedback wilt geven of vragen heeft over de standaard. Op deze manier willen we u in de gelegenheid stellen om mee te helpen. Uw inzichten vanuit uw eigen context zijn daarbij zeer waardevol. Dit inloopuur is iedere woensdag waarop geen Sprint review gehouden wordt op dezelfde tijd (van 10:00 tot 11:00).

Link naar de meeting (zelfde als dat van de Sprint Review).